Projects

De geschiedenis leert dat MICRO LASERTEC DEUTSCHLAND GmbH steeds vroeger in het ontwikkelingstraject van een specifiek product bij de opdrachtgever aan tafel zit. De aanwezige kennis binnen MICRO LASERTEC DEUTSCHLAND GmbH draagt dan ook al in vroeg stadium bij aan een zo kort mogelijke ‘time to market’.